Kezdőoldal | Hírek
Bejelentkezés | Regisztráció

Vásárlási információk

Webáruház üzemeltetőjének adatai:

 • Szamosközi Antal, Egyéni Vállalkozó
 • Cím: 6600 Szentes, Őze Lajos u. 19.
 • Adószám: 75917702-2-26
 • Bank adatai: OTP Bank Nyrt.
 • Bankszámla szám: 11735043-20037305
 • IBAN: HU 67 11735043-20037305-00000000
 • SWIFT KÓD: OTPVHUHB
 • Nyilvántartási szám: 12279491
 • Kibocsátó Okmányiroda: Szentes Önkormányzat
 • Elektronikus Vevőszolgálat elérhetősége: antal@szamoskozifestmeny.hu
 • Tel/fax: 63/317-807, Mobil: 30/9984-252

Általános szerződési feltételek

A jelen Általános Szerződési Feltételek Szamosközi Antal Egyéni Vállalkozó (6600 Szentes, Őze Lajos utca 19. Adószám: 75917702-2-26) - továbbiakban Eladó - és az általa kínált termékeket igénybe vevő megrendelő, vásárló, - továbbiakban Vásárló – jogait és kötelezettségeit tartalmazza.

Vásárlónak vagy megrendelőnek minősül az a személy, aki a webáruház szolgáltatásait igénybe veszi, vagyis a Szamosközi webáruház felületén regisztrálja magát, ezen felületen keresztül árut megrendel és megvásárol.

A Szamosközi webáruház a világon mindenhol elérhető, ezért a Magyar Köztársaságon kívül eső területre címzett megrendeléseket is fogadja.

Tájékoztatjuk Vásárlóinkat, hogy az internetes áruházunkban kötött elektronikus szerződése kattintással, azaz ráutaló magatartással valósul meg. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a Szamosközi webáruház és a Vásárló között létrejött elektronikus szerződés nem minősül írásban kötött szerződésnek, (biztonsági elektronikus aláírással nincs ellátva, nem kerül iktatásra, így a későbbiekben papír alapon sem hozzáférhető). Az elektronikus szerződés nyelve a magyar nyelv. A szerződés magyar és idegen nyelvű változatai közötti esetleges szövegbeli, vagy értelmezésbeli eltérés esetén a magyar nyelvű változat az irányadó.

A szerződés a megrendelés jóváhagyásával lép hatályba és a megrendelés teljesülésével zárul le. A Vásárló a regisztrációval egy időben, önmagára nézve kötelezően elfogadja a jelen ÁSzF-t és kijelenti egyben, hogy azt ismeri, továbbá ismeri és tudatában van a rendelés/rendelések és az/azok teljesítésének feltételeivel. Ismeri az internet adta lehetőségeket, korlátokat, a technikai teljesítményeket és tudja a hibalehetőségeket is. Szamosközi Antalt nem terheli semmilyen felelősség azon esetleges károkért, mely a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. Mindenkinek önmagára nézve kötelessége felmérni, hogyan, milyen technikai eszközökkel tudja megvédeni a számítógépén tárolt adatait az esteleges behatolóktól. Szamosközi Antal nem vonható felelősségre semmilyen esetben, így a vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan sem, ami nem az irányítása alatt áll.

A regisztrációs lap érvénytelen, ha téves vagy hibás adatok kerültek kitöltésre. Az ebből származó hibás teljesítésért Szamosközi Antalt semmilyen felelősség nem terheli.

Továbbá,
Szamosközi Antalt semmilyen felelősség nem terheli az interneten küldött vagy fogadott adat/adatok elvesztése miatt, az internetes hálózatban létrejövő működési hiba miatt, mely a zavartalan webáruház működést megakadályozza. Nem felelős továbbá technikai hibák vagy hiányosságok miatt (pl. szoftver, program). Szamosközi Antal bármikor módosíthatja árait vásárlási vagy szállítási feltételeit. Ezek a módosítások akkor lépnek érvénybe, amikor az áruházban online megtalálhatóak.
Felhívjuk Vásárlóink figyelmét, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk.

A webáruház Általános Szerződési Feltételeinek hatálya:

Szamosközi Antal fenntartja a jogát, hogy a webáruház az ÁSzF-t részben vagy egészben bármikor módosíthatja. A webáruház ÁSzF mindaddig hatályban maradnak, amíg a szolgáltatást biztosítja.

Foglaló kérése:

Kivételes esetekben (pl. extra nagy méretű reprodukcióknál) az Eladó a Vásárlótól a Vásárló által megrendelt termék fogyasztói árának 20 %-át kéri foglalóként, melyet az Eladó postázási címére vagy bankszámlaszámára való utalás után legkésőbb 3 munkanapon belül az Eladó a Vásárlónak megküldi. Ezen termékek a termékfőoldalakon külön kerülnek jelölésre, ezen egyedi termékek cseréjére lehetőség nincs, mivel a Vásárló kifejezett kérésére készülnek ezek a kivételesen egyedi termékek.

Árak:

Áraink a 27 %-os Általános Forgalmi Adót tartalmazzák! Ha árváltozás történik a megrendelés és a kiszállítás közötti időszakban, akkor a megrendelés pillanatában érvényes árakkal számlázunk.

A csomag sérülése esetén:

Ha a csomagküldés során a csomag megsérül, a Vásárlónak nem kell átvennie, a futártól vagy postástól kérnie kell egy jegyzőkönyvet, melynek a kárfelvételt, a dátumot és aláírásukat kell tartalmaznia, majd vegye fel a kapcsolatot a Vevőszolgálattal.

Mennyiségi és Minőségi kifogások megtétele:

A Vásárló mennyiségi és minőségi kifogásait megteheti a megrendelt áru átvételét követő 24 órán belül e-mailben vagy telefonon.

Vásárlástól való elállási jog:

Megrendelése során a Vásárló élhet a 17/1999.(II.5.) Kormányrendelet „a távollevők között kötött szerződésekről” részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
A Vásárló - amennyiben meggondolta magát – 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, illetve írásban történő elállás esetén az elállási nyilatkozatot 14 naptári napon belül kell elküldenie a Vevőszolgálatnak. Ezt a jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Elállás esetén az Eladó köteles a kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszatéríteni. Így van ez akkor is, ha az Eladó az előre kiegyenlített megrendelést nem tudja teljesíteni. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket a Vásárlónak kell állnia, egyéb költséget, díjat azonban nem követelhet az Eladó. Az Eladó utánvételes csomagot a Vásárlótól technikai okokból nem tud fogadni. Ha az Eladó a megrendelttől eltérő terméket értékesít a Vásárlónak, a visszaszolgáltatási költséget az Eladónak kötelessége viselni. Az Eladó követelheti a Vásárlótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő károk megfizetését. A felek eltérő megállapodása hiányában a Vásárló nem gyakorolhatja a törvényi előírás szerinti elállási jogot olyan termék értékesítése esetében, amely a Vásárló személyéhez kötött, illetve amelyet a Vásárló utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő.

Adatvédelem:

Adatvédelmi nyilatkozatunk és irányelveink az alábbi oldalra kattintva érhetők el: Adatvédelmi nyilatkozat

A webáruház oldalainak böngészésével, továbbá megrendelésének rögzítésével a Vásárló elfogadja a Szamosközi webáruház Általános Szerződési Feltételeit, továbbá adatkezelési elveit.

Legújabb termékeim

Jelen pillanatban nincs olyan termék, amelyet meg tudnánk itt jeleníteni...

Friss hírek, események

2019-es Festmény naptáram 2019-es Festmény naptáram már kész......
Tovább →
2018-as Festmény Naptár 2018-as Festmény Naptáramból van még néhány!...
Tovább →